ıso 45001


FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKLAR

     Kalite Kapsamında Yapılacaklar

 1. Kalite, Çevre ve İSG politikaları web sitesinde yayımlanacak.
 2. Güncel Çalışan personel listesi (Adı, soyadı, görevi şeklinde)
 3. Güncel SGK Hizmet Dökümü
 4. Envanterinizde bulunan kumpas, şerit metre vb. ölçüm aletlerine ait güncel kalibrasyon sertifikası, (Kalibrasyon tarihi 1 yılı geçtiyse tekrar göndermeniz gerekir)
 5. Elinizde bulunan makine talimatları, prosedürler, formlar, görev tanımları ve şeması.
 6. Ekipman listesi tarafımıza iletilecek.
 7. Tedarik edilen ürünlerin faturası(5 adet)

 

 

     Çevre Kapsamında Yapılacaklar

 1. Endüstriyel atık yönetim planı hazırlanacak.
 2. Entegre Çevre Bilgi Sisteminde kayıt oluşturularak atık gönderimleri MOTAT üzerinden takip edilecek. Her yılın ilk 3 ayında sistem üzerinden atık beyanında bulunulacak.
 3. Jeneratör Bildiriminde bulunulacak.(Jeneratör varsa)
 4. BEKRA (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması) Bildiriminde bulunulacak.
 5. Toprak kirliliği beyanında bulunulacak.
 6. GEKAP Beyannamesi oluşturulacak.
 7. İç tetkik raporu oluşturulacak.(çevre için)
 8. Atık alanları belirlenecek ve işaretlenecek.
 9. Kanal Bağlantı Belgesi hazırlanacak
 10. Maske ve eldivenler için atık kutusu hazırlanacak.
 11. Çevre ile ilgili tatbikat yapılarak kayıtlar oluşturulacak.

 

İSG Kapsamında Yapılacaklar

 1. İlk yardımcı eğitim sertifikaları tamamlanacak. (Her 10 personel için 1 kişi),
 2. Örnek personel İSG Eğitim kaydı.
 3. Firma personellerinin mesleki yeterlilik belgesi.
 4. İSG ölçümleri(topraklama vs)
 5. Eğitim planları ve kayıtları
 6. Saha ile alakalı mevzuat kapsamında yapılması gerekenlerin İSG uzmanı ile beraber yapılması(örn: Acil çıkış krokileri, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, Yangın Söndürme Cihazlarının mevzuata uygun şekilde asılı bulunması, covid-19 kapsamında uyarı ikazlarının bulunması, Acil çıkış kapılarının belirlenmesi ve işaretlendirilmesi vs)
 7. İSG Acil Durum Eylem Planı (Covid dahil)
 8. İSG Risk Değerlendirmesi (Covid dahil)
 9. COVID-19 ile ilgili İşyeri Hekimi tarafından Koronavirüs Bilgilendirmesi Eğitimi ve sertifikaları
 10. İSG katip çıktısı.

 

NOT: Yukarıda bulunan yapılacaklar listesinin Çevre Uzmanı ve İSG Uzmanı tarafından kontrol edilerek eklenmesi gereken dokümanları eklenmesi ve firmanızın kapsamı ile alakasız olan maddeleri dikkate alınmamasını rica ederim.

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?